Otteradvies

Otters zijn opportunistische dieren, dieren die op onverwachte plekken kunnen opduiken, jagen en zelfs jongen krijgen. Door de toename van het aantal otters zien we dat ze ook in de bebouwde kom voorkomen en zelfs ook in de grachten van enkele grote steden zwemmen. In het buitengebied zien we nu bijvoorbeeld ook dat sommige otters geregeld gebruik maken van kleine slootjes om kikkers en kreeften te vangen. En die slootjes zijn bijna overal, dus is alles nu geschikt al leefgebied? Ons referentiebeeld van een otterleefgebied moeten we steeds weer aanpassen. Dat betekent ook dat maatregelen ten gunste van de otter goed doordacht moeten zijn om effectief te zijn. Bijvoorbeeld voor de aanleg van faunavoorzieningen (geleidende rasters, loopplanken en duikers) moet je een goed beeld hebben hoe otters hun gebied gebruiken en doorkruizen. Bij menig goed bedoelde faunavoorziening, sneuvelen nog steeds otters....dat is jammer voor de otters maar ook de investering van de faunavoorziening.

Auke en Mark doen al jaren advieswerk over de juiste faunavoorzieningen en beheersmaatregelen. Wij kunnen goed inschatten waar en waarom een otter de weg oversteekt en hoe je dat kan voorkomen. Met sporenonderzoek, hulp van wildcamera's en eventueel zelfs een speurhond, kunnen we de routes van de otter analyseren. Tevens kunnen we adviseren over het juiste maaibeheer of waterbeheer zodat het leefgebied van de otter geschikt wordt en ook blijft. Bij het treffen van beschermende maatregelen is vaak een wegbeheerder of waterschap aan zet. Wij kennen dat soort partijen goed om de juist mensen te bereiken en nodige urgentie aan te geven. Maar iedereen kan helpen, bijvoorbeeld door deze partijen goed te informeren of zelf geld te verzamelen voor bijvoorbeeld de aanleg van een loopplank. Met soms simpele dingen, kan veel worden bereikt. Als je wilt weten welke beschermingsmaatregelen mogelijk zijn of hoe je zelf wat kan doen, vraag Auke of Mark om advies.


Bekijk ook het fimpje van TV Oost over de opleiding van een otterspeurhond.